Wszystko o cegle…

Blog został stworzony przez cztery studentki Architektury i Urbanistyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w ramach przedmiotu Ochrona zabytków.

Konserwacja zabytkowej cegły

Obecnie budynki ceglane zachowane są lepiej bądź gorzej, co uzależnione jest od wielu czynników. Wpływ na ich stan mają właściwości samych cegieł oraz zapraw, czynniki atmosferyczne, czy też teren, na którym usytuowano budynek. Niszczenie obiektów ceglanych dostrzec można w ubytkach, które tworzą się w cegłach. Z początku drobne pękniecia i szczeliny z czasem, poprzez działanie na nie czynników niszczących, zamieniają…

WP_20151210_14_46_27_Pro

Kształtki ceramiczne zespołu zabudowy pocztowej przy ul. Dworcowej.

Gmach poczty przy ul. Dworcowej nr 20 (dawniej Grune Schanze) w Szczecinie oddany do użytku 1 grudnia 1874 roku jest najstarszym zachowanym zespołem budynków pocztowych XIX wieku na terenie dawnej Rzeszy Niemieckiej. Budynek mimo wielu przebudów i rozbudów charakteryzuje się jednorodnością stylową oraz posiada walory architektury pocztowej dawnych lat. Jest to wczesny i bardzo rzadki przykład w grupie niemieckich obiektów…

Proces maszynowego wytwarzania cegły

Wiek XIX pozwala na zmechanizowanie sposobu wytwarzania gliny, poprzez przerabianie jej w specjalnych maszynach. Zasilacz skrzynkowy pozwalał dobrać optymalny skład gliny. Kołowrotek mieszał i rozcierał uzyskaną masę, dodatkowo walce rozcierały ponownie masę. W mieszadłach odbywał się proces mieszania gliny z wodą w celu nadania jej plastyczności, potrzebnej do formowania. Dzięki zastosowaniu w kolejnym etapie pras pasmowych, w których pod ciśnieniem…

Proces ręcznego wytwarzania cegły

Glina była wydobywana jesienią, by leżakować aż do wiosny na terenie cegielni, gdzie była poddawana procesom takim jak spulchnianie gliny czy oczyszczanie jej z różnych domieszek. Po skończonym procesie glinę umieszczano w wykopach, które stopniowo były zalewane woda, miało to na celu rozpad większych brył i całkowitego nasycenia materiału, następnie deptano glinę bosymi stopami. Wyrabianie materiału wykonywano na stole formierskim,…

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Plik:Fabryka_Didier.4.jpg

Szczecińskie cegielnie

Od XIII wieku w którym w Szczecinie pojawiła się cegła, wytwarzanie jej aż do XIX wieku odbywało się ręcznie. W połowie XIX wieku wytwórstwo ręczne zostało zastąpione przez maszyny. Szczecin zaopatrywała cegielnia miejska, która znajdowała się w pobliżu Bramy św. Ducha. Wiek XVII oraz wieki późniejsze przyniosły liczne wojny, a co za tym idzie spowolniona została produkcja cegły oraz budowa…

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Plik:St._Nikolai_Kirche.jpg

Pierwsze ceglane budowle Szczecina

Budynki wznoszone z cegły po raz pierwszy pojawiły się już w połowie XIII wieku, pierwszym z nich został kościół św. Jakuba (ok.1250 r.), następnie w 1263 r. wybudowany zostaje kościół Najświętszej Marii Panny. Wiek XIV to wzmożony rozwój budownictwa murowanego, zwiększa się także liczba wznoszonych kościołów z cegły. W 1300 roku zostaje wybudowany kościół cysterek, a w 1335 roku wzniesiony…